Eigenschappen van schijf en partitie

"Partitie-eigenschappen" tonen u de details van uw schijfpartities, zoals: capaciteitsinformatie, partitie-informatie en bestandssysteeminformatie.

Hoe partitie-eigenschappen bekijken?

Start het programma, klik met de rechtermuisknop op de partitie en selecteer "Partitie-eigenschappen".Partitie-eigenschappen

In het pop-upvenster ziet u gedetailleerde parameters van deze schijf.

General

Algemene tag

U kunt de parameters van totale grootte, gebruikte ruimte en vrije ruimte bekijken.

Partitie Info

Partitie info

U kunt de parameters zien zoals: Bestandssysteem, Fysieke totaalsectoren, Eerste fysieke sector enz.

Info bestandssysteem

Bestandssysteem

U kunt de parameters zien zoals: Bytes per sector, Sector per cluster, Sector van root directory etc.

 

Download Bestel Nu