Verplaats partitie

"Verplaats partitie" wordt gebruikt om een ​​diskdrive van een locatie naar een andere te verplaatsen, in de meeste gevallen heeft dit te maken met het wijzigen van de grootte van de partitie.

Microsoft heeft de functie "Shrink Volume" en "Extend Volume" toegevoegd aan de Schijfbeheerconsole van Windows Server 2008, waarmee u een aantal geavanceerde partitioneringsbewerkingen kunt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld "Shrink Volume" gebruiken om wat ongebruikte ruimte van een partitie vrij te maken en nieuwe schijven te maken met de ongebruikte (niet-toegewezen) ruimte. Als er aangrenzende niet-toegewezen ruimte achter een partitie is, kunt u deze partitie uitbreiden via “Extend Volume”.

Het duidelijkste nadeel van de Schijfbeheer-console is echter dat u een volume niet kunt uitbreiden door een ander te verkleinen, behalve dat u de partitie kunt verplaatsen. Er is bijvoorbeeld 52.88 GB vrije ruimte achter schijf G:, als u met de rechtermuisknop op G klikt, is de functie "Volume uitbreiden" beschikbaar.

Volume uitbreiden

De uitbreidingsfunctie wordt grijs weergegeven als u met de rechtermuisknop op station D: klikt, waarom? Om een ​​volume uit te breiden, moet er vrije aangrenzende niet-toegewezen ruimte erachter zijn.

Verlengen niet beschikbaar

Hoe verplaats ik een partitie?

Start ons programma, klik met de rechtermuisknop op station G: en selecteer "Partitie verplaatsen".

Selecteer functie

Plaats in het pop-upvenster de muisaanwijzer in het midden van station G en sleep het naar rechts wanneer de muisaanwijzer verandert in een pijl met vier punten.

Sleep om te bewegen

Klik op OK en terug naar het hoofdvenster, druk op de knop "Toepassen" linksboven om verder te gaan. De 52.88 GB vrije niet-toegewezen ruimte is verplaatst naar achter schijf D.

Partitie verplaatst

Wanneer u Schijfbeheer opent en met de rechtermuisknop op station D klikt, komt het "Extend Volume" beschikbaar.

Uitbreiden beschikbaar

Als u de systeem C-schijf wilt uitbreiden, zijn er eenvoudigere manieren:

  1. Als er al niet-toegewezen ruimte is, kunt u deze rechtstreeks aan de C-schijf toevoegen door “Partitie samenvoegen" voorzien zijn van.
  2. Als er geen niet-toegewezen ruimte is, kunt u C uitbreiden door direct vrije ruimte van een andere gegevenspartitie te nemen door “Wijs vrije ruimte toe" voorzien zijn van.

Download Bestel Nu