Serienummer wijzigen

Hoe verander je het serienummer van de partitie?

Bij het formatteren van een schijfpartitie wordt een willekeurig serienummer gegeven en weergegeven wanneer het formatteringsproces is voltooid.

FAT- en NTFS-bestandssystemen bevatten de parameter Serienummer. Het serienummer van een partitie wordt opgeslagen in de opstartsector en de waarde wordt gegenereerd tijdens het formatteren. Mogelijk komt u voor dat sommige softwaretoepassingen (of de scheuren ervan) een specifiek partitieserienummer vereisen om correct te worden gestart. Deze handleiding helpt u bij het wijzigen van de volume-serienummerparameter voor FAT16-, FAT32- of NTFS-partities zonder opnieuw te formatteren.

Stappen om het serienummer van de schijf te wijzigen

Start dit programma, klik met de rechtermuisknop op de partitie die u wilt wijzigen en selecteer "Geavanceerd"> "Serienummer wijzigen".

Selecteer functie

Wijzig het serienummer van de partitie, klik op OK en terug naar het hoofdvenster, druk linksboven op de knop "Toepassen" om door te gaan, klaar.

Serienummer wijzigen

 

Download Bestel Nu